ഇരിട്ടിയിൽ വെൽനെസ് ക്ലിനിക്കിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബൈക്ക് മോഷണം പോയി - കണ്ണൂരാൻ വാർത്ത